Blog

Lista autorizărilor în domeniul turismului

Atenție! Lista nu cuprinde informații cu privire la următoarele: – obținerea brevetului de turism; – activități ale ghizilor turistici; – unități care funcționează în stațiunile balneare, climatice și balneoclimaterice. 1. Structuri …

Lista autorizărilor în domeniul protecției mediului

Atenție! Lista nu cuprinde informații cu privire la autorizațiile și orice alte proceduri în domeniul  bifenililor policlorurați sau alor compuși asemănători 1. Activități/instalații/mașini care pot avea impact semnificativ asupra mediului  NR. CRT. …

Lista autorizărilor în domeniul financiar

Atenție! Lista nu cuprinde informații cu privire la autorizațiile necesare următoarelor tipuri de entități și activități în domeniul financiar: – orice tipuri de instituții de credit (de exemplu, bănci sau organizații cooperatiste …

Lista autorizărilor în domeniul culturii și artei

Atenție! Lista nu cuprinde informații cu privire la autorizațiile necesare următoarelor: – autorizări acordate de către cultele religioase sau în legătură cu acestea; – morminte și opere comemorative de război; – biblioteci; – clasarea elementelor …