ACTE REGISTRUL COMERȚULUI P.F.A., Î.I. ȘI I.F.

ACTE REGISTRUL COMERȚULUI SOCIETĂȚI DE ORICE TIP (INCLUSIV COOPERATIVE) ȘI GRUPURI DE INTERES ECONOMIC

ACTE ÎNFIINȚARE, MODIFICĂRI STATUT O.N.G.-URI DE ORICE TIP: ASOCIAȚII, FUNDAȚII, PATRONATE, SINDICATE, FEDERAȚII, PARTIDE POLITICE ETC.

AVIZE, AUTORIZAȚII ȘI FORMALITĂȚI ULTERIOARE O.N.R.C., ALTE ACTE ȘI FORMALITĂȚI, CONSULTANȚĂ PENTRU FIRME ȘI O.N.G.-URI DE ORICE TIP

NOTĂ: Prețurile nu includ alte eventuale costuri ale lucrărilor solicitate (contravalorea capitalului social, taxe la stat, onorarii notariale etc.) și nu presupun T.V.A. Onorariile de mai sus sunt orientative, prețul final putînd fi mai mare sau mic, în funcție de complexitatea și volumul de muncă pe care îl presupune fiecare solicitate în parte.