ACTE REGISTRUL COMERȚULUI P.F.A., Î.I. ȘI I.F.

 

NR. CRT. SERVICII PREȚ (LEI)
1 înființare 350
2 schimbare adresă sediu profesional 300
3 deschidere punct de lucru 300
4 închidere punct de lucru 300
5 modificare obiect de activitate 300
6 modificare coduri CAEN declarate la sedii 300
7 suspendare/reluare activitate 300
8 radiere 300
9 orice alte modificări 300

 

ACTE REGISTRUL COMERȚULUI SOCIETĂȚI DE ORICE TIP (INCLUSIV COOPERATIVE) ȘI GRUPURI DE INTERES ECONOMIC

 

NR. CRT. SERVICII PREȚ (LEI)
1 înființare (S.R.L., S.R.L.-D, S.N.C., S.C.S.) 550
2 înființare (celelalte tipuri de persoane juridice: S.A., S.C.A., S.E., COOP, G.I.E. etc.) 750
3 înființare sucursală 550
4 înființare alte sedii secundare (puncte lucru, agenții, reprezentanțe etc.) 350
5 desființare sedii secundare de orice tip 350
6 modificare denumire 500
7 înscriere/modificare emblemă 300
8 schimbare formă juridică (de exemplu, din S.R.L. în S.A.) 500
9 schimbare adresă sediu social 500
10 prelungire/reducere perioadă funcționare 300
11 modificare obiect de activitate 450
12 modificare CAEN declarate sedii 300
13 majorare capital social 400
14 reducere capital social 400
15 transfer participații capital (părți sociale, de interes sau acțiuni) între asociați 450
16 transfer participații capital (părți sociale, de interes sau acțiuni) către persoane din afara firmei și cooptare asociați 450
17 suspendare/reluare activitate 350
18 schimbare administrator 350
19 radiere 750

 

ACTE ÎNFIINȚARE, MODIFICĂRI STATUT O.N.G.-URI DE ORICE TIP: ASOCIAȚII, FUNDAȚII, PATRONATE, SINDICATE, FEDERAȚII, PARTIDE POLITICE ETC.

 

NR. CRT. SERVICII PREȚ (LEI)
1 înființare de la 1200
2 orice tip de modificare în statutul O.N.G.-ului 700
3 radiere 500

 

AVIZE, AUTORIZAȚII ȘI FORMALITĂȚI ULTERIOARE O.N.R.C., ALTE ACTE ȘI FORMALITĂȚI, CONSULTANȚĂ PENTRU FIRME ȘI O.N.G.-URI DE ORICE TIP

 

NR. CRT. SERVICII PREȚ (LEI) OBSERVAȚII
1 avize, autorizații, alte formalități minim 200 lei în funcție de complexitatea fiecărei lucrări
2 reprezentare în fața autorităților publice gratuit
3 consultanță gratuit

NOTĂ: Prețurile nu includ alte eventuale costuri ale lucrărilor solicitate (contravaloarea capitalului social, taxe la stat, onorarii notariale etc.) și nu presupun T.V.A. Onorariile de mai sus sunt orientative, prețul final putînd fi mai mare sau mic, în funcție de complexitatea și volumul de muncă pe care îl presupune fiecare solicitate în parte.